Regeneratie van bos bij milieu- en klimaatveranderingen.

Bossen moeten voortdurend worden geregenereerd om hun veerkracht onder klimaatveranderingen te waarborgen en om de dienstverlening op lange termijn in stand te houden. Ons project is gericht op het testen van verschillende opties voor bos- en natuurbeheer op het succes van boomregeneratie met behulp van klimaat- en bosgroeimodellen